התקנת מפרידי שומן

 

התקנת מפריד שומנים הינה עבודה מקצועית, מורכבת, בעת ביצוע העבודה יש לעבוד ע"פ ההנחיות הבאות והנחיות היצרן.

לפני ההתקנה ,בהזמנת המפריד חשוב להקפיד על הפרטים הבאים:

 1. נפח המפריד. – ייקבע כ"י תחשיב ספיקות  ועומסים שיבוצע ע"י יועץ שפכים או מהנדס.
 2. מפריד עילי או תת קרקעי.
 3. קוטר כניסה ויציאה של הצנרת .
 4. באם המפריד תת קרקעי , עומק ההתקנה.
 5. עומסים מיועדים
 6. יש לוודא כי בוצעה בדיקת תקינות במים למפריד.
 7. ליצרן ולמפריד יש את התקן הנדרש.

יש לוודא כי השפכים המוזרמים למפריד השומנים הם שפכים תעשייתיים בלבד, כפי שמוגדר בהנחיות

לשבא טכנוטק צוות מקצועי ומיומן לביצוע התקנות מפרידי שומן עיליים, תת קרקעיים, מפרידי שמן אורגני, מפרידי שמן דלק ועוד.

 

לחברה ניסיון מוכח של כ20 שנה באספקה, אחזקה והתקנת מפרידי שומן בפריסה ארצית.

 

התקנת מפריד עילי

יש להכין משטח,  ישר  ומפולס רצוי מבטון או כל חומר קשיח אחר. המשטח צריך להיות  על פי מידות המפריד השומנים. באם המפריד מותקן באזור של תנועת רכבים או חנייה, מומלץ להתקין מחסומים למניעת פגיעת כלי רכב במפריד.

התקנת מפריד תת קרקעי–  

 • יש לקבל אישור חפירה לפני תחילת העבודה מהגורמים הרלוונטיים.
 • יש לבצע את העבודה ע"פ כללי הבטיחות הנדרשים בעבודה בסביבת בורות וחלליים פתוחים.
 • לפני ההתקנה , יש לוודא עי המפריד תואם את ההזמנה בנפח, עומס, קוטר צנרת כניסה ויציאה.
 • חשוב לבצע בדיקה ויזואלית למפריד ולוודא כי אין פגם נראה לעיין כתוצאה מההובלה
 • ממומלץ לבצע חפירה העמוקה בכ -30-50 ס"מ , רחבה וארוכה בכ50 ס"מ ממידות המפריד.
 • לאחר חפירת הבור במידות המתאימות , יש למלא בחומר מילוי מתאים ולהדקו. את שכבות המילוי יש להרטיב ולהדק.
 • את המפריד יש להתקין בהתאם לכיוון זרימת השפכים  (IN . OUT) ולדאוג שהמפריד יהיה מפולס לאורך ולרוחב.
 • לאחר פילוס המפריד יש למלא את המפריד במים ולבדוק ויזואלית שאין נזילות.  ניתן לצודד את צנרת הכניסה והיציאה של המפריד.
 • יש למלא בחומר מילוי מתאים סביב המפריד תוך כדי הרטבה והידוק. המילוי יתבצע עד לגובה ה"כתפיים " של המפריד.
 • במידה ויש להגביהה  את פתחי המפריד , יש להשתמש בחוליות הגבהה , קוטר 60 ס"מ ( רצוי חוליות מחוזקות) ע"פ הנחיות היצרן החוליות ובשימוש באבירים מתאימים,
 • להגבהת פתחי הביקורת , יש לחבר צינורות PVC , רצוי כתום מחוזק, למחברי הכניסה והיציאה של המפריד, עד לגובה פני פיתוח הקרקע.
 • באם ההתקנה נעשית בעומק העולה על 80 ס"מ ו/או באזור עם מי תהום, יש לפנות למחלקה ההנדסית של יצרן המפריד, על מנת לקבל הנחיות ייעודיות  תמיכה טכנית.

לאחר סיום ההתקנה יש לפעול לתפעול המפריד ע"פ ההנחיות הנ"ל:

התקנת מפריד שומנים

 

התקנת מפריד שומנים הינה עבודה מקצועית, מורכבת, בעת ביצוע העבודה יש לעבוד ע"פ ההנחיות הבאות והנחיות היצרן.

לפני ההתקנה ,בהזמנת המפריד חשוב להקפיד על הפרטים הבאים:

 1. נפח המפריד. – ייקבע כ"י תחשיב ספיקות  ועומסים שיבוצע ע"י יועץ שפכים או מהנדס.
 2. מפריד עילי או תת קרקעי.
 3. קוטר כניסה ויציאה של הצנרת .
 4. באם המפריד תת קרקעי , עומק ההתקנה.
 5. עומסים מיועדים
 6. יש לוודא כי בוצעה בדיקת תקינות במים למפריד.
 7. ליצרן ולמפריד יש את התקן הנדרש

יש לוודא כי השפכים המוזרמים למפריד השומנים הם שפכים תעשייתיים בלבד, כפי שמוגדר בהנחיות

לשבא טכנוטק צוות מקצועי ומיומן לביצוע התקנות מפרידי שומן עיליים, תת קרקעיים, מפרידי שמן אורגני, מפרידי שמן דלק ועוד.

 

 

לחברה ניסיון מוכח של כ20 שנה באספקה, אחזקה והתקנת מפרידי שומן בפריסה ארצית.

 

התקנת מפריד עילי

יש להכין משטח,  ישר  ומפולס רצוי מבטון או כל חומר קשיח אחר. המשטח צריך להיות  על פי מידות המפריד השומנים. באם המפריד מותקן באזור של תנועת רכבים או חנייה, מומלץ להתקין מחסומים למניעת פגיעת כלי רכב במפריד.

 

התקנת מפריד תת קרקעי–  

 • יש לקבל אישור חפירה לפני תחילת העבודה מהגורמים הרלוונטיים.
 • יש לבצע את העבודה ע"פ כללי הבטיחות הנדרשים בעבודה בסביבת בורות וחלליים פתוחים.
 • לפני ההתקנה , יש לוודא עי המפריד תואם את ההזמנה בנפח, עומס, קוטר צנרת כניסה ויציאה.
 • חשוב לבצע בדיקה ויזואלית למפריד ולוודא כי אין פגם נראה לעיין כתוצאה מההובלה
 • ממומלץ לבצע חפירה העמוקה בכ -30-50 ס"מ , רחבה וארוכה בכ50 ס"מ ממידות המפריד.
 • לאחר חפירת הבור במידות המתאימות , יש למלא בחומר מילוי מתאים ולהדקו. את שכבות המילוי יש להרטיב ולהדק.
 • את המפריד יש להתקין בהתאם לכיוון זרימת השפכים  (IN . OUT) ולדאוג שהמפריד יהיה מפולס לאורך ולרוחב.
 • לאחר פילוס המפריד יש למלא את המפריד במים ולבדוק ויזואלית שאין נזילות.  ניתן לצודד את צנרת הכניסה והיציאה של המפריד.
 • יש למלא בחומר מילוי מתאים סביב המפריד תוך כדי הרטבה והידוק. המילוי יתבצע עד לגובה ה"כתפיים " של המפריד.
 • במידה ויש להגביהה  את פתחי המפריד , יש להשתמש בחוליות הגבהה , קוטר 60 ס"מ ( רצוי חוליות מחוזקות) ע"פ הנחיות היצרן החוליות ובשימוש באבירים מתאימים,
 • להגבהת פתחי הביקורת , יש לחבר צינורות PVC , רצוי כתום מחוזק, למחברי הכניסה והיציאה של המפריד, עד לגובה פני פיתוח הקרקע.
 • באם ההתקנה נעשית בעומק העולה על 80 ס"מ ו/או באזור עם מי תהום, יש לפנות למחלקה ההנדסית של יצרן המפריד, על מנת לקבל הנחיות ייעודיות  תמיכה טכנית.

לאחר סיום ההתקנה יש לפעול לתפעול המפריד ע"פ ההנחיות הנ"ל:

חברת שבא טכנוטק בע"מ הינה נציגתה הבלעדית של חברת 

לייעוץ פנה אלינו ונשוב בהקדם