מפריד שומנים

חברת שבא טכנוטק בע"מ הינה חברה מובילה בארץ למתן טיפול בשפכים ונטרול ריחות רעים.שיטת הטיפול  מבוצעת  באמצעות טכנולוגיה מתקדמת המשלבת שימוש בחומרים ירוקים , ידידותיים לסביבה ולמשתמש.

מהו מפריד שומנים?

מפריד שומנים הינו מתקן המותקן על פי תקנות רישוי עסקים בבתי עסק . הפרדת שומנים מונעת הזרמת  מזהמים כגון שמנים,שומן ושיירים ביולוגים אל מערכת הביוב העירונית. שמנים ושומנים הם בעלי מסיסות נמוכה יחסית במים והם נוטים להיפרד מהפאזה המימית ולצוף מעליה . במפריד השומנים מתבצעת הפרדה  של השמנים והשומנים שצפים מעל המים ונלכדים בתוך המפריד ובין יתרת השפכים אשר מוזרמים למערכת הביוב העירונית.

חשיבותם של מפרידי השומנים בעסק  טיפול נכון במפריד השומנים מונע הזרמת מזהמים , התמצקות השומנים והצטברותם  בהמשך הצנרת העירונית .  במערכת הביוב השמנים נוטים להתמצק על דפנות הצנרת , שוחות הביקורת ובורת השאיבה ולגרום לסתימות והצפות ביוב  המכיל גם שפכים סניטרים המהווים  סכנה בריאותית .

הזרמת שפכים עם כמות שמנים ושומנים גבוהה תורמת לזיהום ביוכימי- השמנים הינם חומר עתיר אנרגיה ובעל קצב פירוק איטי במיוחד המקשים על הטיפול בשפכים במכוני טיהור השפכים.

היבט משפטי – טיפול בשפכים /מפריד שומנים  משרד הבריאות ,המשרד להגנת הסביבה פרסמו תקנות המחייבות בעלי עסקים ," יצרן מזון" להתקין מתקן מיוחד להפרדת שומנים בחיבור למערכת הביוב העירונית.  , בהתאם לגודלו וסוג העסק.

לאחרונה החלו תאגיד המים והביוב באכיפת כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א –  2011.:

כללי איכות שפכים(תקנה2)

  •  הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב,
  •  הסדרת תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין 
  •  מניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה;
  •  החברה תבטיח את איסופם, סילוקם וטיהורם של כל השפכים המוזרמים אל מערכת הביוב ובלבד שקליטתם לא תגרום לפגיעה במערכת הביוב של החברה או של כל גורם אחר;
  •  מפעל לא יזרים מן המפעל למערכת הביוב שפכים העלולים לגרום לנזקים כאמור אלא לפי כללים אלה.
  •  מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים ("שפכים" – מים לאחר שימוש, הטעונים טיהור או סילוק לפי דין) למערכת הביוב של חברה ולא ירשה לאחר להזרימם משטחו או דרך מיתקניו למערכת הביוב

שפכים חריגים ושפכים אסורים

שבא טכנוטק בע"מ הינה החברה המובילה בארץ למתן פתרונות  אחזקה ירוקים, ידידותיים לסביבה,בטיפול בשפכים, טיפול במפגעי ריח, נטרול ריחות ובישום.
ת"ד 13, עין עירון 37910
טלפקס  04-6277066
פקס       04-6270545